Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści

  • Kościół parafialny

  • Kościół filialny

  • Kościół parafialny

  • Ołtarz kościoła filialnego

Gazetka parafialna

Porządek nabożeństw i ogłoszenia

Kościół NA ŻYWO

Obraz z kamery wewnątrz świątyni

Historia powstania parafii


Parafia pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Zawiści powstała 1 stycznia 1930 roku dekretem erekcyjnym z 13.06.1929 roku, wydanym przez ks. kard. Adolfa Bertrama z Wrocławia. Starania o utworzenie samodzielnej parafii czynione były od roku 1927, kiedy powstała w Zawiści „lokalia” z samodzielnym duszpasterzem, którym został ks. Wilhelm Schampera.

W 1928 roku Kuria Biskupia we Wrocławiu przysłała pismo, że zostanie utworzona Kuracja Zawiść z kilku wiosek przynależących do tej pory do kilku różnych parafii. Zawiść, Kopalina, część Lubnowa i Szubienik przynależały do parafii Fałkowice, Kołoczek i Wałda do parafii Włochy; z parafii Wołczyn przyłączono osadę leśną Markowo; Szum zaś przynależał do parafii Bogacica. Tak więc, w latach 1927 – 1928, Zawiść była „Lokalią” parafii Fałkowice, w latach 1928 – 1929 samodzielną „Kuracją”, a od 1 stycznia 1930 roku „Parafią”.

Akt erekcyjny utworzenia nowej parafii został wydany 13 czerwca 1929, ale jako moc prawną oznaczono datę 01 stycznia 1930 roku. Parafia położona jest w miejscu, gdzie obecnie stykają się ze sobą granice trzech diecezji: opolskiej, wrocławskiej i kaliskiej. Ludność z początku autochtoniczna obecnie na skutek emigracji jest zróżnicowana.

6 października 1950 roku, Administrator Apostolski Śląska Opolskiego w Opolu, wydał dekret wyłączający parafię Zawiść z dekanatu Kluczborskiego i przyłączający ją do dekanatu zagwiździańskiego. Powodem zmiany był wniosek zainteresowanych stron oraz łatwiejsze połączenie z Zagwiździem. Dekret wszedł w życie 6 października 1950 roku.

Do tej pory w parafii były tylko jedne prymicje - w Szumie. Warto jednak wspomnieć O. Methodius M. Mocigembę OFM (franciszkanina), urodzonego 03.09.1915 roku w Szumie. Jako dziecko wyjechał wraz z rodzicami z rodzinnej miejscowości (był spokrewniony z rodziną Langhammer). Śluby zakonne złożył 13 czerwca 1941 roku we Wrocławiu. Przez długie lata przebywał w Rzymie, a po powrocie do kraju w 1995 roku, zamieszkał w klasztorze w Panewnikach.

Kapłanem, który wyszedł z parafii jest ks. Józef Urban, ur. 30 stycznia 1952 roku w Oleśnie Śl., zamieszkały od początku w Szumie. Jego dziadkowie, a po nich jego rodzice, prowadzili karczmę w Szumie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1975 roku. Uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie misjologii. Wykładał misjologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Opolu, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawę habilitacyjną pt. „Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła” obronił na ATK w Warszawie w roku 1999. Obecnie jest proboszczem parafii w Rogowie Opolskim.