Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści

 • Kościół parafialny

 • Kościół filialny

 • Kościół parafialny

 • Ołtarz kościoła filialnego

Gazetka parafialna

Porządek nabożeństw i ogłoszenia

Kościół NA ŻYWO

Obraz z kamery wewnątrz świątyni

Aktualności


Opole, dnia 5 listopada 2020 roku

 

DEKRET

 

          W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 7 do 29 listopada br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje. Tym samym odwołuję wszystkie wcześniejsze ustalenia w przedmiotowej materii.

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO

 

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2.
 2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnegoczęścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ

 1. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
 2. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.
 3. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

 1. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 2. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę  Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania.

TROSKA O CHORYCH

 

 1. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej  choroby.


P.S. Msze św. w najbliższą niedzielę tj. 8 listopada o normalnych porach. W Zawiści o 7.30 i 10.30, a w Szumie o 9.00.

<< Wróć do poprzedniej strony