Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści

  • Kościół parafialny

  • Kościół filialny

  • Kościół parafialny

  • Ołtarz kościoła filialnego

Gazetka parafialna

Porządek nabożeństw i ogłoszenia

Kościół NA ŻYWO

Obraz z kamery wewnątrz świątyni

Aktualności


1. Biskup Opolski w nowym dekrecie znosi dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób:

a) osoby w podeszłym wieku,

b) osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz

c) ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

2. Zgodnie z zapowiedzią Rządu RP, od 30 maja przelicznik metrażowy dla określania liczby osób mogących gromadzić się w kościołach przestanie obowiązywać. Wierni uczestniczący w liturgii (w tym usługujący przy ołtarzu) nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
3. Biskup Opolski przypomina, iż wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Wierni przystępując do Komunii św. powinni odpowiednio wcześniej odsłonić usta.
4. Nawiązując do zapowiedzi rządowych możemy uznać, że wierni uczestniczący w kulcie religijnym poza kościołem (na zewnątrz podczas liturgii czy podczas stacji pogrzebowej na cmentarzu) powinni zasłaniać usta tylko wtedy, kiedy nie zachowują zasady dystansowania się. W praktyce zachowanie zasady dystansowania się będzie trudne w kondukcie pogrzebowym, podczas procesji czy w czasie przyjmowania interesantów w kancelarii i zakrystii. Dlatego w tych sytuacjach należy nadal zasłaniać usta i nos.
5. Biskup Opolski w nowym dekrecie odwołał zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu podczas liturgii. Posługę wobec chorych w ich domach mogą nadal podejmować tylko duszpasterze, wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych. Ponieważ ludzie starsi i chorzy należą na wysokiej grupy ryzyka zakażeniem, nadal nie może być mowy o przywracaniu zwyczajowych i powszechnych odwiedzin chorych.

<< Wróć do poprzedniej strony