Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści

  • Kościół parafialny

  • Kościół filialny

  • Kościół parafialny

  • Ołtarz kościoła filialnego

Gazetka parafialna

Porządek nabożeństw i ogłoszenia

Kościół NA ŻYWO

Obraz z kamery wewnątrz świątyni

Aktualności


Drodzy Parafianie,

pragnę przedstawić Wam multimedialną wersję listu pasterskiego Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji, na najbliższą 5-tą niedzielę Wielkiego Postu.

W wersji video:
https://youtu.be/KcRbBFvTOlo
W wersji audio:
https://drive.google.com/file/d/11ab4QqfahlpcvYydIB6D_YRpC7Eh0xjK/view?usp=sharing

Łączę serdeczne pozdrowienia Wasz Ksiądz Proboszcz Wiesław Mróz

 

Drodzy moi,

przekazujemy multimedialną wersję listu pasterskiego na najbliższą niedzielę 29.03.2020 roku Biskupa Opolskiego w wersji video:

https://youtu.be/KcRbBFvTOlo

W wersji audio:
https://drive.google.com/file/d/11ab4QqfahlpcvYydIB6D_YRpC7Eh0xjK/view?usp=sharing

Łączę serdeczne pozdrowienia, ks Proboszcz Wiesław Mróz.

 

Drodzy Parafianie,

          w jakże ciężkich dla nas wszystkich czasach satanu epidemiologicznego, pragnę przypomnieć, że Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.


Z kolei na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla wielu w tym czasie akt żalu doskonałego. Dopuszcza ją w sytuacjach nadzwyczajnych Katechizm Kościoła Katolickiego (por. KKK 1452). Należy więc – z wykorzystaniem kanałów informacyjnych, o których wyżej - zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

W załączniku „Żal doskonały” zamieszczam pomoc duszpasterską.

Z duszpasterskim pozdrowieniem, Wasz ks. Proboszcz.